Woodrow logo
rooted in experience

 

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Woodrow met url woodrow.be . Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

 

Privacybeleid

 

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Woodrow is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, handelend onder Woodrow met ondernemingsnummer BE 0442.776.789.

Zetel: Biezeweg 15b – 9230 Wetteren

Telefoon: 09 230 71 54 | e-mail: info@woodrow.be

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens via het antwoordformulier op de website. Het betreft deze gegevens: naam, telefoon en e-mailadres.

Wij verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Doeleinden. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • om u te kunnen informeren of contacteren, wanneer u informatie wenst te verkrijgen over onze diensten,
  • om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
  • om onze website en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren.

Woodrow bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden.

Wenst u meer Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

 

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

Woodrow is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan info@woodrow.be. Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.

Bij vragen kan u ons contacteren, als volgt:

  • via mail op info@woodrow.be
  • per post op Biezeweg 15b - 9230 Wetteren,
  • telefonisch op het nummer 09 230 71 54.

 

Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Woodrow stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Woodrow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

 

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Woodrow. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Woodrow.

 

Links en verwijzingen

Deze website bevat 'links' naar andere websites. Woodrow is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van die andere websites.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bilterijst is nu Woodrow